Социологически проучвания, наблюдения, стратегии,
прогнози, анализи на обществени, пазарни,
медийни процеси и тенденции.

Количествени сондажи

Тематични и периодични измервания на социални и пазарни явления, факти, събития, процеси и тенденции.

Виж повече

Фокус-групи и експертизи

Тестове и оценки на стратегии, хипотези, планове и намерения в сферата на обществената и пазарната среда.

Виж повече

Дълбочинни проучвания

Теоретични, емпирични и критични модели за въздействие върху проявяващи се и нововъзникващи процеси.

Виж повече

Обществени и политически нагласи в края 2017 г.

Декемврийското изследване на АФИС потвърди два контрастни тренда: броят на хората, чието материално положение е облекчено, нараства, но в същото време усещането за политическо напрежение и желанието за ремонт на властта се събужда отново. Повишението на минималните заплати през януари съживи кръвообращението в пазара на стоки и услуги от първа необходимост, което даде верижен ефект върху останалите доходи. Ако през март 20% от домакинствата бяха с доход на член от домакинството под 200 лв., през декември този дял спада двойно – на 10%. Този ефект обаче не обхваща еднакво всички социални категории. Само една пета, или 21% от хората, съобщават, че за година заплатата на поне един член от домакинството е нараснала. Делът е значимо по-висок в областните градове.

Данните са от национално представително социологическо проучване на Агенция АФИС, проведено в периода 5-11 декември 2017 г. Интервюирани са „лице в лице“ в техните домове 1010 пълнолетни български граждани в населените места в цялата страна. Изводите са представителни за мнението на гражданите с избирателни права. Проучването е направено в рамките на изследователската програма на агенцията и е финансирано със собствени средства.

Виж повече

Нови данни

15.12.2017

Загубата на работно място се случва в 20% от домакинствата (за разлика от обичайните в годините на кризата около 28 на сто).

15.12.2017

Предпочитанието за промени във властта постепенно нараства. Ако след м. март желанието за нови избори беше спаднала с 14%, достигайки 13%, то през следващите месеци то постепенно расте и вече достига 21%.

15.12.2017

Доверяващите на парламента спадат от 25% на 22%, на правителството от 33 на 32%, на армията от 49 на 42%, на медиите от от 43% на 41%, на синдикатите от 25% на 21% и т.н.

Виж повече