Социологически проучвания, наблюдения, стратегии,
прогнози, анализи на обществени, пазарни,
медийни процеси и тенденции.

Количествени сондажи

Тематични и периодични измервания на социални и пазарни явления, факти, събития, процеси и тенденции.

Виж повече

Фокус-групи и експертизи

Тестове и оценки на стратегии, хипотези, планове и намерения в сферата на обществената и пазарната среда.

Виж повече

Дълбочинни проучвания

Теоретични, емпирични и критични модели за въздействие върху проявяващи се и нововъзникващи процеси.

Виж повече

Кризата в Сирия увеличава българските страхове

Изследователската ни практика доказва, че повече от събитията във вътрешния и международния живот се осмислят през призмата на трайни нагласи в по-продължителен период от време. Макар и рядко обаче, има събития, които имат мигновен афект, и водят до съществени промени в обществените настроения и ориентации. Такова събитие навремето беше войната в бивша Югославия. Такова събитие е сегашното развитие на кризата в Сирия, която противопостави двете световни суперсили – САЩ и Русия – една срещу друга. Българските страхове, че новата студена война може да прерасне в гореща, се изострят.

Коментарът е въз основа на данни от национално представително изследване на общественото мнение на Агенция „АФИС“, осъществено в периода 13-17 април 2018 г. Интервюирани пряко „лице в лице“ в техните домове са 1021 пълнолетни български граждани. Изводите са представителни за мнението на населението с избирателни права.


Виж повече

Нови данни

18.04.2018

Над половината (55%) от пълнолетните граждани са на мнение, че напрежението между Запада и Русия през идните месеци ще продължи да нараства.

18.04.2018

На въпроса „Кой, спаред Вас, се стреми към подобен конфликт?“, 44% отговарят, че "главно Западът" желае влошаване на отношенията. 5% дават противоположния отговор – "главно Русия".

18.04.2018

64% от хората смятат, че позицията на България трябва да бъде "Възможно най-неутрална".

Виж повече