за нас

АФИС е дружество с ограничена отговорност, основано като агенция за социални и маркетингови изследвания през 1999 година. От тогава досега агенцията е организирала и осъществила стотици национални проучвания на общественото мнение в България на различни икономически, обществени и политически теми. В паспорта на агенцията са вписани още толкова регионални проучвания и проучвания от типа Exit Poll и Quick Count по време на различни кампании за избор на български и европейски депутати, президентии, вицепрезиденти, кметове и съветници в органите на местна власт на българските градове и села.

АФИС поддържа собствена добре обучена, високо квалифицирана и мотивирана национална анкетьорска и интервюерска мрежа от над 600 сътрудници. Екипите са организирани в групи във всички административни области на страната и се ръководят от регионални супервайзъри. Агенцията периодично провежда курсове на обучение и опресняване на знанията и уменията за своята кореспондентска мрежа. За всяко изследване се подготвя инструкция и се провеждат предварителни тестове, а след всяко изследване се извършва извадков контрол върху теренната работа на кореспондентската мрежа. Част от екипите са преминали специално обучение за теренна работа във връзка с осъществяването на дълбочинни интервюта и проучвания по метода "таен клиент". Отделно са организирани екипите за извършването на телефонни и онлайн проучвания. Всички кореспонденти от мрежата на АФИС са обучени за работа с преносими компютри (таблети).

АФИС работи и с авторитетни изследователи и анализатори в сферата на социологията, маркетологията, социалната психология, статистиката, индустриалните отношения и търговията, придобили високо образование и професионална квалификация в престижни български и чуждестранни университети, институти и организации. В агенцията работят и изключително опитни анкетьори, интервюери, треньори и модератори, координатори и супервайзъри, както и експерти в сферата на комуникациите и ИТ технологиите.

Агенция АФИС е участвала в различно качество – и като координатор, и като изпълнител – в редица международни сравнителни изследвания в сътрудничество с институти за проучване на общественото мнение от други държави в Европа и по света. За целите на подобни изследвания агенцията поддържа регулярни партньорски отношения със сродни структури в чужбина.