АнализиПролетта на 2020 г. може
да постави началото на
един траен зимен сън

Един очевиден аспект на режима на „социално дистанциране“ е, че България се обездвижва и ако това продължи дълго, ще подейства дори на физическото самочувствие и здраве, наред с психическото напрежение. Последното остава без отдушник и застрашава с психози, нарастващи страхове и агресивни изблици...


Президентът, ЕС и местната власт
са единствените с положителен рейтинг

Говорителите и експертите на властта косвено признаха, че доверието на президента все пак има значение, като го упрекнаха, че престъпва конституционната си мисия да осигурява единство на нацията. Въпросът е, дали той може да встъпи в ролята на помирител между власт и народ и да компрометира без полза последната институция с устойчив позитивен рейтинг...


По-малко от половината българи смятат,
че глобалните климатични промени
са заплаха за България

От няколко години е ясно едно – дебатът за климатичните промени и бъдещето на планетата става все по-интензивен, като се поляризира и в същото време се намества в основния дневен ред, не само за екологичните организации, но и за част от политическия естаблишмънт, гражданството, бизнеса...


За близо 30% от пълнолетните граждани
въздухът става все по-мръсен

През последните години проблемът с чистотата на въздуха през зимния сезон се превръща във все по-централен, особено ако обходим с поглед честите медийни новини и репортажи, или пък споделяното в социалните мрежи. Все повече жители на големи градове и особено столичани, се въоръжават с филтри за пречистване на въздуха в домовете си или пътуват до работните си места с маски на лице...


Две трети от българите
редовно купуват
бутилирана вода

Само допълнителен ракурс е, че страната ни се опитва да затвърди своята слава на локация с голям брой минерални извори, което пък, извън туристическия аспект, дава възможност на съгражданите ни в много населени места да потребяват минерална и изворна вода безплатно. Не е за пренебрегване факта, че на битово ниво в повечето общини водата от водопроводната мрежа е изцяло годна за пиене, но пък и не толкова рядко гражданите изпитват проблеми с качеството на водата от чешмата...


Корупцията ерозира гражданския морал
и е главната причина за недоверието
към институциите

Ред явления като корупция, покупка на влияние, въздействие на парично подплатените интереси върху властта и медиите имат общ корен в социалното неравенство и неизбежното му преливане в гражданско. При зрелището на сблъсък между правосъдие и хора, притежаващи капитал, възприятията се влияят и от репутацията на втория протагонист...


Близо 58% са на мнение,
че корупцията в страната нараства

От пролетта насам наблюдаваме рязко увеличение на публично видимата борба с корупцията в особено големи размери. Заведени бяха дела срещу фигури, станали известни в епохата на Голямата приватизация като Баневи, Арабаджиеви, Стайкови, арестувани бяха инспектори и общински кмет по подозрение в изнудване за подкуп. Доколко, според хората, тези усилия дават резултат...


Доминира мнението, че проблемът с мръсния въздух
е логично следствие от липсата на активна урбанистична политика

Помолени да посочат две мерки, които биха допринесли най-много за по-чист въздух в тяхното населено място, анкетираните най-често посочват по-ниска цена на електричеството (56%), следвано от намаление на движението с коли (39%), спиране на дим от индустриално производство (23%), домашно отопление с газ (20%). Централното топлоснабдяване, газификацията и електрическото отопление намаляват нуждата от отопление с дърва и въглища...


56% от българите смятат, че по-ниска цена на тока
ще спре замърсяването на въздуха

Замърсяването силно зависи от степента на урбанизация на конкретното населено място. Чистотата на въздуха се влошава далеч по-малко в селата (15%), докато този дял обхваща 48% от жителите на големите градове (57% в София) и 36% на малките...


Геополитическата криза поставя на изпитание
лидерството в България

Геополитическата криза оказва силно влияние на доверието в някои основни институции и водещи политически лидери. Рязък спад на доверието регистрираме спрямо Европейския съюз и Българската армия – съответно с 9 и 5 пункта в рамките само на последния месец. За сметка на това с 5 пункта се е покачило доверието в президентската институция. От тази гледна точка разгорещената размяна на реплики между държавния глава и лидера на парламентарното мнозинство прилича на препирня между Давид и Голиат...