изследователски методики

Чрез своите качествени проучвания АФИС установява отношението на респондентите към продукти, реклами и личности. Регистрираните данни дават възможност за анализ на мотивите за краткотрайните или продължителните предпочитания на хората и на мотивите им при вземането на решения, предоставят информация за ролята на емоциите, ценностите и прагматичните елементи в избора, дават ориентация за изграждането на социо-културните модели на потребителско търсене и брандове, както и отговор на въпроси в областта на избора на подходящите методи и действия в определени направления на администрацията, търговията и политиката.

Подходящ метод за задълбочени мотивационни проучвания са когнитивните тестове, тестовете на стратегии, концепции и проекти за рекламни и комуникационни кампании и изграждане на политики. Фокус групите на АФИС се подготвят от специализиран екип чрез предварителен подбор на участниците по заложените в проучването базисни критерии. Дискусиите се провеждат в технически обезпечени зали за аудио и видео запис. Групите се организират от професионални треньори и модератори, преминали специализирани обучения за комуникация с различни социални общности.

Дълбочинните проучвания са подходящи сред трудно достъпни общности в средите на бизнеса, финансовия сектор, представители на елита, държавните институции и международните организации. АФИС предлага подробни записи на съдържанието на интервютата и специализиран анализ по установените професионални и международни стандарти. Методът "таен клиент" се практикува при регистрация на данни за действителното потребителско търсене в обекти, както и за мотивацията при избора на потребителски решения за продукти, марки, опаковки, качество и цени.