анкетьорска мрежа

АФИС поддържа собствена добре обучена, високо квалифицирана и мотивирана национална анкетьорска и интервюерска мрежа от над 600 сътрудници. Екипите са организирани в групи във всички административни области на страната и се ръководят от регионални супервайзъри. Агенцията периодично провежда курсове на обучение и опресняване на знанията и уменията за своята кореспондентска мрежа. За всяко изследване се подготвя инструкция и се провеждат предварителни тестове, а след всяко изследване се извършва извадков контрол върху теренната работа на кореспондентската мрежа. Част от екипите са преминали специално обучение за теренна работа във връзка с осъществяването на дълбочинни интервюта и проучвания по метода “таен клиент”. Отделно организирани са екипите за извършването на телефонни и онлайн проучвания. Всички кореспонденти от мрежата на АФИС са обучени за работа с преносими компютри.