качествени проучвания

Чрез своите качествени проучвания агенцията установява отношението на респондентите към продукти, реклами и личности. Регистрираните данни дават възможност за анализ на мотивите за краткотрайните или дългогодишните предпочитания на хората и на мотивите им при вземането на решения, предоставят информация за ролята на емоциите, ценностите и прагматичните елементи в избора, дават ориентация за изграждането на социо-културните модели на потребителското търсене и брандове, както и отговор на въпроси в областта на избора на подходящите методи и действия в определени направления на администрацията, търговията и политиката.

фокус група

Подходящ метод за задълбочени мотивационни проучвания, когнитивни тестове, тестове на стратегии, концепции и проекти за рекламни и комуникационни кампании, имиджови стратегии и изграждане на политики. Фокус групите на агенцията се подготвят от специализиран екип чрез предварителен подбор на участниците по заложените в проучването базисни критерии. Дискусиите се провеждат в групи до 10 души в технически обезпечени зали за аудио и видео запис. Фокус групите на АФИС се осъществяват от професионални треньори и модератори, преминали специализирани обучения за комуникация с различни социални групи.

дълбочинно интервю

Подходящи за реализиране на проучвания сред трудно достъпни общности в средите на бизнеса, финансовия сектор, представители на елита, държавните институции и международните организации. Провеждат се от опитни интервюери, преминали обучителни курсове по психология и комуникации. АФИС предлага подробни записи на съдържанието на интервютата и специализиран анализ по установените професионални стандарти и международни практики.

таен клиент

Подходящ метод за регистрация на данни относно действителното потребителско търсене в наблюдавани обекти, както и за мотивацията при избора на потребитески решения относно продукти, марки, опаковки, качество и цени. Клиентът получава дълбочинна информация относно действията на неговите администрации и търговски екипи, както и идеи за промяна и реформиране на начините на предлагане на стоки и услуги.