Социологически проучвания, наблюдения, стратегии,
прогнози, анализи на обществени, пазарни,
медийни процеси и тенденции.

Данни, коментари, анализи

Регулярни омнибуси

Възможност за ежемесечни поръчки на въпроси

Агенцията предлага на своите клиенти абонамент за включване в провежданите редовно ежемесечни омнибуси, като определя цена на един въпрос с отстъпки при поръчки за повече от 5 въпроса. Демографските характеристики на респондентите са изключени от ценовите оферти.

Периодични панели

Получаване на регулярни данни от текущи периодични изследвания

Агенцията абонира своите клиенти за получаване на данни от изследвания, които нямат закрит характер, и които не са възложени изрично от клиентите. Клиентите получават и допълнителна възможност да поръчват коментари и анализи на получените данни, както и възможност да публикуват и разпространяват тези данни при изрично посочване на източника на информацията.

Тематични изследвания

Отстъпки за редовни клиенти при възлагане на уникални изследвания

Редовните клиенти на агенцията, както и абонатите имат възможност да ползват специални отстъпки в случай на възникване на потребност от възлагане на тематични изследвания, които имат уникален и еднократен характер.

Наблюдения

Агенцията организира и поддържа както постоянни, така и периодични наблюдения по определени теми, събития, медийни публикации и други обществени и пазарни процеси.

  • Събития и обществени реакции на събития, скандали, публикации и коментари и анализи.

  • Честотни стойности на интерес към обекти, явления и тенденции в обществения и икономическия живот.

  • Качествени оценки при входа и изхода на респонденти и клиенти на търговски обекти, социални, политически и икономически събития и процеси.
Виж повече