Социологически проучвания, наблюдения, стратегии,
прогнози, анализи на обществени, пазарни,
медийни процеси и тенденции.

Регулярни омнибуси

Жизнени ориентации, знание, култура, религия

Количествени ежемесечни проучвания на обществени и нравствени нагласи и ориентации на пълнолетните граждани на страната.

Труд, капитал, заетост, бизнес и икономика

Количествени ежемесечни проучвания на обществени оценки и нагласи на пълнолетното население и домакинствата в страната.

Тематични изследвания

Свят

Светоглед и емиграционни нагласи на гражданите.

Земята и хората

Екология, земеделие, градоустройство, околна среда и туризъм.

Здраве и спорт

Физическа култура, здравеопазване, жизнен ритъм и отдих.

Стил, начин на живот

Изкуства, мода, начин на живот, поведение в обществото.

Виж повече

Анализи

По актуални събития

Експресни сондажи и проучвания във връзка със субития, произшествия, кризи, скандали, разкрития, публикации.

Въз основа на емпирични данни

Коментари и прогнози на базата на регулярни и тематични сондажи, изследвания и други проучвания.

Виж повече