нашият екип

АФИС работи и с авторитетни изследователи и анализатори в сферата на социологията, маркетологията, социалната психология, статистиката, индустриалните отношения и търговията, придобили високо образование и професионална квалификация в престижни български и чуждестранни университети, институти и организации. В агенцията работят и изключително опитни анкетьори, интервюери, треньори и модератори, координатори и супервайзъри, преминали през практиката на проведените стотици количествени и качествени проучвания на общественото мнение, както и експерти в сферата на комуникациите и ИТ технологиите.

АФИС поддържа широки национални и регионални кореспондентски мрежи, позволяващи организирането и осъществяването на широкомащабни изследователски проекти в сравнително кратки времеви периоди. Административната и агентската структура на АФИС е предпоставка за гъвкавост и високо качество на предлаганите услуги и получаваните резултати.