Смарт панелът на Агенция "АФИС" е предназначен за извършване на социологически проучвания посредством техниките и технологиите на глобалната мрежа Интернет или по телефона. Проучванията се провеждат под формата на въпросници и стандартизирани варианти за отговор на всеки въпрос. По изключение се използват т. нар. "отворени въпроси", за които не са предвидени варианти за отговор и респондентът (анкетираното лице) може да изрази мнението си свободно, без да се ограничава.

За да се включите в панела е нужно да се регистрирате като участник, като попълните предварителна анкета. Чрез отговорите на въпросите в предварителната анкета следва да ни предоставите информация за Вашия пол, възрастта и местожителството Ви, както и валиден email адрес и телефонен номер, на които ще получавате поканите за участие в текущите проучвания. Тази информация се съхранява на сигурен и защитен сървър – единствено и само за целите на нашата изследователска дейност. С мерките за защита на Вашите лични данни можете да се запознаете ТУК.

Проучванията се провеждат в партньорство с британската компания
.