По-малко от половината българи смятат, че глобалните климатични промени са заплаха за България

От няколко години е ясно едно – дебатът за климатичните промени и бъдещето на планетата става все по-интензивен, като се поляризира и в същото време се намества в основния дневен ред, не само за екологичните организации, но и за част от политическия естаблишмънт, гражданството, бизнеса...


За близо 30% от пълнолетните граждани въздухът става все по-мръсен

През последните години проблемът с чистотата на въздуха през зимния сезон се превръща във все по-централен, особено ако обходим с поглед честите медийни новини и репортажи, или пък споделяното в социалните мрежи. Все повече жители на големи градове и особено столичани, се въоръжават с филтри за пречистване на въздуха в домовете си или пътуват до...


Две трети от българите редовно купуват бутилирана вода

Само допълнителен ракурс е, че страната ни се опитва да затвърди своята слава на локация с голям брой минерални извори, което пък, извън туристическия аспект, дава възможност на съгражданите ни в много населени места да потребяват минерална и изворна вода безплатно. Не е за пренебрегване факта, че на битово ниво в повечето общини водата от водопроводната мрежа е изцяло годна за пиене, но пък и не толкова рядко гражданите изпитват проблеми с качеството на водата от чешмата...


Една трета от българите са „мобилни европейци“

Най-европеизираните българи са… хора от малцинствата. Когато говорим за недостиг на работна ръка, всъщност визираме дефицит на продуктивно инвестиран капитал...


Никой не печели, всички губят от излизането на Великобритания от Европейския съюз

Неяснотите остават, а заедно с тях и липсата на ясна визия какво предстои, както в национален, така и общоевропейски план. Не е толкова изненадващо, че българското обществено мнение няма категорична позиция относно печелившите и губещите от Брекзит. Важното е усещането за несигурност и безпокойство за бъдещето на европейския проект...


Предлаганите промени в Кодекса на труда заличават социални придобивки, завоювани още през 19 век

Преобладаващо негативното мнение се обяснява не толкова с масово познаване на тенденциите в британския и други трудови пазари, колкото с фактическото положение в България - „гъвкавостта“ на труда у нас реално гарантира нестабилен живот на наемния работник и без специално предназначен за това регламент...


Корупцията ерозира гражданския морал и е главната причина за недоверието към институциите

Ред явления като корупция, покупка на влияние, въздействие на парично подплатените интереси върху властта и медиите имат общ корен в социалното неравенство и неизбежното му преливане в гражданско. При зрелището на сблъсък между правосъдие и хора, притежаващи капитал, възприятията се влияят и от репутацията на втория протагонист...


Близо 58% са на мнение, че корупцията в страната нараства

От пролетта насам наблюдаваме рязко увеличение на публично видимата борба с корупцията в особено големи размери. Заведени бяха дела срещу фигури, станали известни в епохата на Голямата приватизация като Баневи, Арабаджиеви, Стайкови, арестувани бяха инспектори и общински кмет по подозрение в изнудване за подкуп. Доколко, според хората, тези усилия дават резултат...


Доминира мнението, че проблемът с мръсния въздух е логично следствие от липсата на активна урбанистична политика

Помолени да посочат две мерки, които биха допринесли най-много за по-чист въздух в тяхното населено място, анкетираните най-често посочват по-ниска цена на електричеството (56%), следвано от намаление на движението с коли (39%), спиране на дим от индустриално производство (23%), домашно отопление с газ (20%). Централното топлоснабдяване, газификацията и електрическото отопление намаляват нуждата от отопление с дърва и въглища...


56% от българите смятат, че по-ниска цена на тока ще спре замърсяването на въздуха

Замърсяването силно зависи от степента на урбанизация на конкретното населено място. Чистотата на въздуха се влошава далеч по-малко в селата (15%), докато този дял обхваща 48% от жителите на големите градове (57% в София) и 36% на малките...