Партиите предлагат добри идеи, но няма кой да им вярва

Избирателите дават известно предимство на идеите на БСП в сферата на здравеопазването (8%), образованието (6%), правата на наемните работници (4%), и увеличението на заетостта (2%). Обратно, преобладават тези, които смятат, че ГЕРБ има предимство по отношение на бежанската криза (5%), икономическия растеж (3%), международните отношения (3%) и борбата с престъпността (3%). Разликите не са големи, но все пак дават известно предимство на ГЕРБ, тъй като проблематиката, по която партията на Борисов води за момента привлича по-голямо внимание...


Смяната на министри остава предпочитан вариант за правителството

Едва 20% или всеки пети биха желали правителството да се запази в сегашния си състав. Всеки четвърти смята, че са за предпочитане предсрочните парламентарни избори, 16% вместо това биха предпочели ново правителство в рамките на сегашното Народно събрание, а 37% избират по-умерен вариант: смяна на някои министри...


Страната се движи от застой към упадък

Изводът, който се налага от само себе си е, че под пластовете на сравнително спокойната политическа обстановка зреят социални вълнения, които само чакат повод да се трансформират в разрушителни бури...


Избори за Народно събрание 2014

По данни от национално проучване на Агенция „АФИС“, осъществено от 7:00 до 20:00 часа на 5 октомври 2014 година. Анкетирани анонимно при изхода на избирателните секции са 7118 пълнолетни български граждани, след като са упражнили право...


Бедността и безработицата са събирателният образ на икономическата криза

Изводът, който се налага, е, че развитието на икономиката у нас от ден на ден все повече концентрира успеха си в столицата и няколко големи града и постепенно изключва, а в някои случаи направо откъсва цели региони на страната от общото развитие...


Аналитичен доклад за обществените нагласи в България по отношение на приемането на Република Македония в Европейския съюз

Доминираща нагласа у нас е, че Европейският съюз трябва да продължи да се разширява. На това мнение са над половината от анкетираните, а противниците на разширяването са едва 24 на сто. В каква посока обаче? На изток – 11%, на Балканите – 15%, в двете направления – 51%. Това донякъде е потвърждение, че българският народ не гледа на членството си в европейското семейство като на привилегия, която пази ревностно за себе си, а иска да сподели предимствата на европейската...


Аналитичен доклад за потенциалната миграция от България към други страни от Европейския съюз

Всяка миграция е сериозно изпитание за индивида. Тя променя рязко почти всички аспекти на неговата среда – роднини, приятели, език, култура, работа, колеги, жилище, съседи, градска среда и т.н.. Затова целта, която си поставя мигрантът е свързана с достатъчно мощни човешки потребности, каквито са труда, семейната реализация, развитието на индивидуалните способности, задоволяване на любознателността...


Избори за Народно събрание 2013

По данни от национално проучване на Агенция „АФИС“, осъществено от 7:00 до 20:00 часа на 12 май 2013 година. Анкетирани анонимно при изхода на избирателните секции са 8043 пълнолетни български граждани, след като са упражнили право...


Една трета от домакинствата са засегнати тежко от икономическата криза

В най-уязвима позиция са жителите на малките градове и особено на селата. В тези населени места кризата се усеща почти с 28 на сто по-осезаемо, отколкото в големите градове. В по-благоприятна ситуация са столичани...


Музикалният вкус на българина – всичко и нищо

Липсата на ясно изразени предпочитания води и до това, че по принцип на българина му е все едно в каква обстановка слуша предпочитаната от него музика. На близо половината от респондентите им е все една кога и какво звучи около него, като в една 2,7% от случаите се дразни, ако онова, което слуша не е любимият му музикален стил...