Политиката ходи на работа веднъж седмично

Налага се впечатлението, че журналистите се опитват да направят впечатление на публиката с енергичност и оригиналност при отразяването на политиката, но публиката им отвръща по-скоро с безразличие. В същото време интересът към теми, които респондентите сами определят за себе си като силен, сравнително слабо е представен в разнообразието от медийни жанрове...