Групова омраза и дясно-екстремистки нагласи в България - аналитичен докладПървоначалният преглед на разпределенията по въпросите от анкетата създава впечатлението за едно етноцентрично, до голяма степен расистко и ксенофобско, вярващо в различни конспиративни „теории“ общество. Защото по почти всички въпроси, свързани с тези четири измерения на крайно-десните ценностни ориентации, натрупването на избраните отговори по 5-степенната скàла на съгласие е в позицията „напълно съгласен“ с твърдения, които звучат категорично като част от крайно-десните идеологии.

Надделява изборът на „напълно съгласен“ в твърдения като: „Всички у нас трябва да се гордеят с България“, „Българите по природа са по-добри от другите“, „Белите хора с право водят света“, „Ислямът е чужд на българската култура“, „Не трябва да се позволява на повече мюсюлмани да се заселват в България“, „Ако в моя квартал се заселят роми, това би било проблем“, „Ромите само се възползват от социалната система“, „Ромите са склонни към криминални деяния“, „Евреите все още имат прекалено голямо влияние в света“, “Съществуват тайни организации, които оказват голямо влияние върху политическите решения“. Макар че съществуват нюанси, които не са без значение.


По данни от национално представително проучване на „АФИС“, осъществено в периода август-ноември 2020 г. Интервюирани по телефона по квотна извадка са 1200 пълнолетни български граждани с последващи 4 дълбочинни интервюта и 2 фокус-групи. Проучването е извършено с финансовата подкрепа на Фондация "Фридрих Еберт" - Германия.