Политиката ходи на работа веднъж седмичноИмаше такъв анекдот. В предприятието назначили нов директор и той решил да се представи на колектива в благоприятна светлина. Събрал работниците и служителите и рекъл: няма да ви насилвам да се преуморявате от работа. Например, в понеделник няма да работим, защото ще си почиваме от уикенда. Във вторник ще се настройваме за работа. В сряда ще работим. В четвъртък ще си почиваме от работата, а в петък ще се настройваме за уикенда. Има ли въпроси? Вдигнал ръка един работник и попитал – а всяка сряда ли ще работим?

Ако вицовете имат качеството на метафорите, цитираното е подходящо сравнение са масовото отношение към политиката. По-специално към медийните публикации на политически теми. Данните свидетелстват, че интересът на зрителската, слушателската и читателската аудитория на телевизиите, радиостанциите и периодичния печат към политическите теми определено е слаб – в малко над 35% от случаите. Това не кореспондира с интереса на редакционните екипи, които в своите информационни и коментарни предавания и рубрики регистрират почти двойно по-високо внимание и отношение към случващото се на политическия терен.

Фактът, че засилен интерес към политиката има единствено в сряда може да се обясни и с това, че това е денят, в който заседава правителството и медийният интерес е по-засилен. На следващия ден обаче този интерес рязко спада, въпреки че тогава ехото се възпроизвежда по-масово от печатните издания.

Налага се впечатлението, че журналистите се опитват да направят впечатление на публиката с енергичност и оригиналност при отразяването на политиката, но публиката им отвръща по-скоро с безразличие. В същото време интересът към теми, които респондентите сами определят за себе си като силен, сравнително слабо е представен в разнообразието от медийни жанрове.


По данни от национално представително проучване на Агенция „АФИС“, осъществено в периода 20-26 март 2000 г. Интервюирани пряко "лице в лице" в домовете им са 1005 пълнолетни български граждани.