Земеделците са по-склонни да се разреши на чужденци да купуват земяВсеки десети измежду препитаващите се със земеделски труд безусловно е съгласен да се разреши на чужденци да придобиват земеделски земи в България. От останалите една трета поставят условия, но над половината са твърди противници на идеята.

Като цяло доминиращото обществено мнение по въпроса като че ли е склонно активно да се противопостави на прокарването на идеята по законодателен път, но следва да се вземе предвид, че едва 18,3% от най-твърдите противници имат или са имали собственост върху земеделски земи, а близо една трета от тях вече са се разделили със собствеността си.

Това, че хората, препитаващите се със земеделски труд, които са предимно жители на селските райони, са по-либерално настроени от останалите, има лесно обяснение: условията за живот на село, тежкият характер на труда в земеделските производства и дейности, социалната дистанция от предимствата на урбанизираните територии на страната и не на последно място високата бедност и безработица по тези места тласкат хората към принудителна раздяла със собствеността. Макар и утопично, повечето от тях смятат, че евентуални купувачи на земите от чужбина ще им гарантират по-бърза и по-висока доходност, която да им помогне да се справят с предизвикателствата на живота.


По данни от национално представително проучване на Агенция „АФИС“, осъществено в периода 21-25 юли 2017 г. Интервюирани пряко "лице в лице" в домовете им са 1050 пълнолетни български граждани.