Обществени нагласи към въвеждането на термин за качество „планински продукт“ – аналитичен докладИзследване на общественото мнение 60% от българите категорично подкрепят и вярват в ефекта от въвеждане на термина за качество „планински продукт“. 27% смятат, че може би ще има добър ефект, 10% нямат мнение, като само 3% са против. Това става ясно от данните на национално представително социологическо проучване – Въвеждане на термин за качество „планински продукт“, осъществено от АФИС.

Въвеждане на означението „планински продукт“ в България, както и насочване на вниманието към планинското земеделие, възможностите за развитие на земеделските производители от тези региони и активно присъствие на техни продукти на пазара в България и ЕС е една от добрите перспективи на българското земеделие.

На хората от планинските региони трябва да им се даде видимост, защото производството там е по-трудоемко, има по-слаборазвита инфраструктура, по-малко инвестиции, по-труден достъп, но пък и чиста околна среда. България може да е една от първите страни в Европейския съюз, която да въведе термина „планински продукт“.

Над 40% от България е с планински релеф. Затова трябва да се възползваме от съществуващите европейски инструменти и да дадем шанс за развитие на планинското земеделие и продукция.

От изследването стана ясно, че основните привърженици на това нововъведение са живеещите в столицата, по-заможната част от населението, хората с високо образование и добро здраве; това са и хората, склонни да плащат повече за подобен тип продукти.

43% от анкетираните дават положителен отговор, че ако се въведе терминът за качество „планински продукт“, ще имат доверие в качеството на продуктите, върху чиито опаковки има знак.


По данни от национално представително проучване на Агенция „АФИС“, осъществено в периода 9-14 март 2018 г. Интервюирани пряко "лице в лице" в домовете им са 1038 пълнолетни български граждани.