Панел

Панелът на АФИС е предназначен за извършване на телефонни сондажи и онлайн проучвания. Проучванията се провеждат под формата на въпросници и стандартизирани варианти за отговори посредством компютърно асистирана платформа. Регистрацията в панела е доброволна и осигурена с всички необходими средства за защита на личните данни.

Условия

За да се включите в панела, е нужно да се регистрирате като участник, като попълните предварителна анкета. Чрез отговорите на въпросите в предварителната анкета следва да ни предоставите информация за Вашия пол, възрастта и местожителството Ви, както и валиден телефонен номер и email адрес, на които да получавате поканите за участие в съответните проучвания. Условията са две: да сте пълнолетен български гражданин (навършени 18 години и повече) и да живеете в България.

Защита

Информацията, която ни предоставяте чрез отговорите на въпросите в предварителната анкета, се съхранява на сигурен и защитен сървър – единствено и само за целите на нашата изследователска дейност. Тези данни ще бъдат незабавно и необратимо заличени от нашия сървър, ако и когато пожелаете да се откажете от сътрудничество с нас. Всички мерки за сигурност са в съответствие с процедурите за защита на личните данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679.

Конфиденциалност

Информацията, която получаваме чрез Вашето участие в отделните проучвания, се представя в анонимна форма, така че никой участник не може да бъде идентифициран лично. Отговорите на зададените в проучванията въпроси се преобразуват в кодове, числа и данни, които не съдържат персонална информация (имена, телефонни номера и email адреси). Тези данни не се предоставят поединично, а само в обобщен вид, така че никой не може да Ви разпознае персонално.

Регистрация

Регистрацията в панела се осъществява чрез попълването на въпросите в предварителната анкета. Актът на регистрация означава, че се съгласявате анкетьорите на АФИС да се свързват периодично с Вас по електронната поща или по телефона за целите на нашата изследователска дейност.